Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Kaisa Ivaska

Dosentti, yliopistonlehtori
Turun yliopisto
Finland

Solubiologian dosentti, tutkimusryhmän johtaja ja yliopistonlehtori Turun yliopistossa. Tutkimus keskittyy luumetaboliaan ja sen merkkiaineisiin. Tällä hetkellä erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat luuston ja aineenvaihdunnan väliset yhteydet, erityisesti luuston erittämät endokriiniset tekijät. 

Aiheet

Luu endokriinisenä elimenä

Kehittyvä laboratorio
Hormonit huipussaan - Uusia merkkiaineita
9.2.2024 10:45 - 11:15 | 207 - Roche