Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Laaduntarkkailupäivistä Labquality Days -kongressiin

Labquality Days on terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisten kohtaamispaikkana myös kansainvälisesti ainutlaatuinen – kiitos vuosikymmeniä jatkuneen kehitystyön.

LabQuality-159

Tie nykyiseksi Labquality Days -kongressiksi on ollut pitkä. Labquality-yhtiö (silloinen Laaduntarkkailu Oy) oli käynnistänyt koulutustoiminnan jo vuonna 1972. Näitä eri puolella Suomea pidettyjä koulutustapaamisia kutsuttiin aluksi käyttäjäkokouksiksi.

Kongressi syntyi virallisesti vuonna 1976, kun Helsingin suurin käyttäjäkokous sai uuden nimen ”Laaduntarkkailupäivät”. Tapahtuma järjestettiin ensi kertaa Finlandia-talolla ja kävijöitä oli melkein 400. Koulutusosion laajentuessa ja kävijämäärän kasvaessa ohjelman suunnittelu siirtyi erillisen koulutustyöryhmän vastuulle, minkä seurauksena sen tieteellinen taso nousi ennennäkemättömän korkealle – ja laadusta ei ole tingitty tänäkään päivänä. Lue lisää Vanhoista kunnon laaduntarkkailupäivistä.

Tapahtuman kansainvälistymisen myötä Laaduntarkkailupäivät sai uuden nimen – Labquality Days – vuonna 2012.

Kansainvälinen Labquality Days

Laaduntarkkailupäivien nimellä tapahtuma oli kulkenut vuosikymmenten matkan myös kansainvälisesti ajatellen.  Ensimmäiset ulkomaiset luennoitsijat mm. Ruotsista ja Norjasta kutsuttiin tapahtumaan jo neljännesvuosisata sitten. Tänä päivänä osallistujia on yli 20 maasta.

Tärkeä tekijä tapahtuman kansainvälistymiselle on ollut Labqualityn vahva rooli ulkoisena laadunarvioinnin tuottajana kaikille laboratoriolääketieteen erikoisaloille yli 40 maassa. Onnistunut verkostoituminen ja pitkäaikaiset kumppanuudet ulkomailla paikallisten toimijoiden kanssa näkyvät tänä päivänä myös kongressin luentosaleissa, näyttelyalueella ja käytävillä. Vuonna 2019 Labquality Daysissa vieraili toistasataa ulkomaista kongressikävijää.

LabQuality-70
LabQuality-108

Tapahtuma tänään

Labquality Days -kongressi on mielenkiintoinen ja ammatillisesti tärkeä tapahtuma terveydenhuollon ja laboratoriolääketieteen alalla. Laboratorioaiheisiin keskittynyttä kongressia on viime vuosina aktiivisesti kehitetty palvelemaan myös koko terveydenhuollon ammattikuntaa laadun, työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja johtamisen toimiessa yhdistävänä tekijänä. Uudella Terveysteknologia-ohjelmakokonaisuuden luennoilla esitellään kaikille yhteisiä tulevaisuuden kehityshankkeita ja innovaatioita sotesektorilla.

Kongressin tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus valita lähes sadasta esitelmästä itselle parhaiten soveltuva kokonaisuus. Yhteisluennoilla, paneelikeskustelussa ja avauspuheenvuoroissa kongressi haluaa inspiroida ja innostaa kongressivieraita ajankohtaisilla sekä joskus yllättävilläkin esityksillä. Kongressissa on erinomaiset puitteet verkostoitumiselle eri ammattiryhmien välillä. Kahden päivän aikana toteutetaan myös englanninkielellä kansainvälinen luentosarja, joka keskittyy laadunhallintaan ja laboratoriolääketieteeseen vuosittain vaihtuvilla erikoisteemoilla. Tapahtumakokonaisuutta tukee laaja diagnostiikka-, terveydenhuolto- ja laboratorioalan näyttely sekä Speaker’s Corner puheenvuoroineen että suosittu ePosteri-näyttely.