Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Jukka Torvikoski

Vs. erikoislääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus
Finland

Olen kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja toimin vs. erikoislääkärinä HUS Diagnostiikkakeskuksen Bakteriologian laboratoriossa. Vastuutehtäviini kuuluvat muun muassa päivystyksellinen bakteriologinen diagnostiikka, mukaan lukien veriviljelyt, sekä yleiset bakteeriviljelyt. Teen töiden ohessa väitöskirjatutkimusta bakteriologisten tutkimusten vaikuttavuudesta antimikrobilääkkeiden käytössä.

Topics

Veriviljely – prosessin tehostaminen 24/7

Kehittyvä laboratorio
Kliinisen bakteriologian uusi aikakausi
9.2.2024 10:00 - 10:30 | 206 - Aidian